Wednesday, December 26, 2012

Uger uger sasih/ pawukon rikala odalan bhatara2

Indik piodalan2 bhatara sampun katah kamargiang ring kahyangan2 makadi
: sanggah,kahyangan tiga,ulun carik,miwah sane lian2nan.

Munggwing pidadbdab/dudonan,miwa bebanten indik piodalan,manut
gagelaran pangnut agama hindu,kantun pisan manggeh
desa-kala-patra,mawinan salah sinunggil kawentenane maeos-seosan.
Yadiastun asapunika tatujon dewa yadnya ran wenten mabiyanan.anggen
pagamel ring sor pumiki anggehang titiyang maka unteng2ne pisah,sarwa
sadarana luwir ipun:

Odalan alit:
1. Pangawit,palinggih genah rikalan ngodalin,ilenang antuk upakara penyasap.

2. Lanturang ilen pamendak bhatara,tur linggihang ring palinggih sane
sampun cumawis.

3. Raris ilenang upakara pebersihan,
pabyakawon prayascita,pabresihan.

4. Ngilenang upakara piodalan ring bhatara.

5. Nunas pemarisudhan bhatara,meduluran muspa,pangubakti tur maka
pamuput nunas tirta.

Bersambung
Title: Uger uger sasih/ pawukon rikala odalan bhatara2; Written by Mansuka™; Rating: 5 dari 5

No comments:

Post a Comment